از سوی دیگر اتحادیه اروپا نگران اثرات منفی تداوم ابهام‌های کنونی است. بدون تردید این اثرات صرفا بر انگلستان گذاشته نخواهد شد. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند مقامات اتحادیه اروپا به خانم می ‌فرصت می‌دهند به تلاش‌های خود ادامه دهد، اما بعید است محتوای برنامه‌ای که پس از مدت‌ها مذاکره بین دو طرف به دست آمده تغییر کند. سال ۲۰۱۶ هنگامی که دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت انگلستان برای خوشحال کردن اعضای حزب محافظه کار عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی گذاشت، هرگز تصور نمی‌کرد مردم این کشور به جدایی از اتحادیه اروپا رای دهند، اما محاسبات او اشتباه بود و ۵۲ درصد رای دهندگان خواستار جدایی کشورشان از این اتحادیه شدند. اعضای تندرو حزب محافظه کار، اتحادیه اروپا را یک تهدید برای حق حاکمیت انگلستان می‌دانستند و خواستار جدایی از این اتحادیه بودند اما اکنون که حدود سه سال از آن همه پرسی می‌گذرد، زیان‌های سیاسی و اقتصادی همه‌پرسی دور از انتظار بوده است.

اما این پرسش مطرح است که چرا روند جدایی تا این اندازه طول کشیده شده است؟ به آسانی نمی‌توان به این سوال پاسخ داد، اما واقعیت این است با آنکه در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ مردم به جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا رای دادند، اما نمایندگان مجلس عوام معتقدند این جدایی کاملا به نفع انگلستان نیست. در واقع اختلاف‌نظرها بین دو حزب کارگر و محافظه‌کار و نیز بین نمایندگان مجلس عوام بر سر اصل موضوع جدایی و برنامه‌ای که برای آن تدوین شده یک عامل به نتیجه نرسیدن این برنامه بوده است. البته یک عامل دیگر هم در این زمینه موثر است. انگلستان و اتحادیه اروپا قدرت برابر در مذاکرات ندارند، به این معنا که اتحادیه اروپا در تمامی مسائل مربوط به برگزیت حرف آخر را می‌زند. خانم می ‌سه سال زمان صرف کرد تا به برنامه‌ای برسد که مورد تایید رهبران ۲۷ عضو اتحادیه اروپا باشد، اما بسیاری از نمایندگان پارلمان انگلستان این برنامه را قبول ندارند، اما خودشان نیز نمی‌توانند بر سر آنچه می‌خواهند رخ دهد به توافق برسند.

و سومین دلیل این است که برنامه تدوین شده دارای نقایص بزرگی است و به نظر می‌رسد صرفا خواست اتحادیه اروپا در آن در نظر گرفته شده است. خانم می ‌در دوران مذاکرات همه جوانب را در نظر گرفته و آنچه تهیه شده شامل تمامی مسائل نیست. احتمالا خانم می ‌تصور می‌کرده پس از جدایی درباره این نوع مسائل تصمیم‌گیری خواهد شد، اما نمایندگان مجلس عوام چنین دیدگاهی ندارند. از مدت‌ها پیش مشخص بود که بن بست‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. در این مدت خانم می ‌به جای تغییر در برنامه کنونی تلاش کرده رای موافق نمایندگان مجلس عوام را جلب کند، اما آنها بر خواست خود پافشاری کرده‌اند. یک نکته مهم دیگر این است که برخی کارشناسان معتقدند اگر اکنون بار دیگر همه‌پرسی انجام شود، مردم به جدایی از اتحادیه اروپا رای منفی خواهند داد. در ماه‌های اخیر بحران‌های سیاسی و عملکرد خانم می ‌به شکلی بوده که دیدگاه مردم درباره برگزیت تغییر کرده است. به‌ویژه آنکه به باور بسیاری از مردم انگلستان آنچه درباره اثرات مثبت جدایی از اتحادیه اروپا گفته شده بود با واقعیت سازگار نیست.