خروج آمریکا از برجام همان جرقه‌ای بود که آتش تصمیمات اشتباه دولتمردان را در برابر دیدگان همه روشن کرد. امروز در آخرین روزهای اسفند سال ۹۷ بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف اعم از پولی، بانکی، خودرو، بورس، مسکن و اتاق بازگانی می‌توانند لیست بلندبالایی از تصمیمات اشتباه تصمیم‌گیران را به قلم درآورند؛ آیا از تجربه‌های سال ۹۷ درسی گرفته ایم؟ سال ۹۸ نیز همین آش و همین کاسه؟

امیر جهانی