از سوی دیگر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی شده نیز، در سال آینده به‌دلیل اثر تحریم بخش نفت بر سایر بخش‌های اقتصادی و احتمال سخت‌تر شدن اوضاع کسب‌و‌کار، با اما و اگر‌هایی روبه‌رو است.  پیش‌بینی بانک جهانی حاکی از آن است که در سال آتی بخش غیرنفتی ایران که طی دو سال اخیر رشد اقتصادی مثبت را پشت سر گذاشته بود، با بازگشت تحریم‌ها بار دیگر وارد فاز رکودی خواهد شد. با توجه به همه موانعی که در سال آینده بر سر تحقق درآمدهای کشور وجود دارد، مجلس سقف مصارف لایحه بودجه ۹۸ را در سقف دوم درآمدهایی که دولت احتمال می‌داد، در سال آینده به دست آورد، تعیین کرد و این به معنای آن است که احتمالا در سال آینده با مصارفی روبه‌رو خواهیم شد که منابعی برای تامین ندارند. در این پرونده به بررسی لایحه بودجه ۹۸ و نقاط ضعف و قوت آن پرداختیم.

زینب موسوی