شاید بتوان نقطه شروع اصلی این برنامه‌ها را با تشکیل جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن همزمان دانست که نتایج عمرانی گسترده‌ای را دربرداشت. اما با این حال بخش کشاورزی و توسعه روستایی نقایصی نیز طی ۴۰ سال اخیر داشته است؛ به نحوی که عملکرد آن در حوزه‌هایی نظیر بهره‌وری، عملکرد در واحد سطح، توجه به انتشار گازهای گلخانه‌ای، انباشت سرمایه ناخالص ثابت و برخی موارد دیگر، در مقایسه با کشورهای همسایه یا کشورهایی با شرایط مشابه، دچار عقب افتادگی‌هایی شده است. از سویی تغییر مفهوم توسعه طی سال‌های اخیر، نمود خاصی در استراتژی‌های مدیران بالادستی کشاورزی و توسعه روستایی نداشته است و رویکردهای علمی، اقتصادی و در عین حال مبتنی بر توسعه پایدار هنوز جایگزین نگاه سنتی نشده است. برای برداشتن گام دوم، باید به چه باید کردها توجه کرد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی عملکرد نهادهای مسوول در چند دهه اخیر درباره کشاورزی و توسعه روستایی پرداخته است.

امیر جهانی