اما از سوی دیگر موضوعی که سبب نگرانی شده است، نحوه واگذاری این شرکت‌ها است، اشتباهات صورت گرفته در برخی واگذاری‌های قبلی این بار می‌تواند عواقب وسیع‌تری داشته باشد، در حالی که موفقیت در این زمینه شاید روحی تازه در کالبد صنعت خودرو بدمد و پس از کاهش فشار تحریم‌ها، پای خودروسازان مطرح خارجی را به کشور باز کند. با این حال محدودیت‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا دخالت‌های واضح در فرآیند و زنجیره تامین، بخشی از مشکلات صنایع خودروی کشور است که بی‌شک برای افزایش قدرت رقابتی خودروسازی، باید به آنها نیز توجه داشت. همچنین مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی رویه‌ها و فرآیند‌های اداری و تجاری نیز از سایر عواملی است که قانون‌گذار باید به آن توجه داشته باشد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

امیر جهانی