در حوزه اقتصاد، برنامه کاهش مالیات‌ها که از ابتدای سال پیش آغاز شد به رونق اقتصاد آمریکا کمک کرد و در حالی‌که نرخ رشد اقتصادهای توسعه‌یافته دیگر بسیار پایین باقی مانده، اقتصاد آمریکا رشد مطلوبی داشته است. اما از سه ماه سوم سال گذشته، نه تنها تاثیر این برنامه کمتر شده، بلکه اقدامات تهاجمی ترامپ در حوزه تجاری یعنی اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین، اتحادیه اروپا، کانادا و... سبب شده لطماتی به اقتصاد جهان وارد شود. در حوزه سیاست خارجی، ترامپ با اقدامات خود سبب سرد شدن روابط آمریکا با متحدان دیرینه از جمله کشورهای اروپایی شده است. برخی کارشناسان معتقدند افول جایگاه آمریکا در صحنه بین‌المللی از مدت‌ها پیش آغاز شده و تداوم سیاست‌های ترامپ موجب ادامه پیدا کردن این روند خواهد شد. سیاست‌های مهاجرتی ترامپ نیز مخالفان بزرگی در داخل آمریکا دارد و در بلندمدت به اقتصاد این کشور لطمه وارد خواهد کرد. در مطالب حاضر به عملکرد اقتصادی ترامپ و اثرات آن بر اقتصاد آمریکا و جهان، سیاست خارجی دولت او در دو سال اخیر، ویژگی‌های رفتاری و اثرات بلندمدت اقدامات او اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا