به این ترتیب در حالی نگاه سهامداران به خرید سهام مزبور جلب شده که کماکان ابهامات در خصوص میزان سود و زیان این بنگاه‌ها وجود دارد. در واقع به‌نظر می‌ر‌سد اشتیاق به خرید سهام نمادهای گروه بانکی فعال در بازار سهام بیش از آنکه دلایل بنیادی داشته باشد، ناشی از هیجان بازار و خوش‌بینی‌ فعالان بازار سرمایه نسبت به نحوه تسعیر منابع ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی باشد. در این راستا کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که کاهش قیمت سهام برخی بانک‌ها به زیر ارزش اسمی نیز دلیل دیگری برای ایجاد جذابیت در خرید سهام آنها شده، اما امکان ادامه رشد مثبت معاملات در این گروه در گرو چند نکته خواهد بود؛ تغییر ارزش دارایی‌ها، قیمت اسمی سهام، چسبندگی سرمایه و تحولات بنیادی از جمله عوامل تاثیرگذار بر روند حرکتی نمادهای این گروه خواهد بود.به این ترتیب در شرایط مزبور و با توجه به عوامل یادشده، پیش‌بینی دقیق این تاثیرات بر روند آتی سهام گروه بانکی امکان‌پذیر نیست. در واقع مقوله تسعیر ارز در سیاست بانک مرکزی و منشأ منابع و مصارف ارزی در صورت‌های مالی بانک‌ها، به‌صورت دقیق مشخص نیست. این عوامل سبب می‌شود تا همچنان آینده این صنعت بورسی با ابهام روبه‌رو  باشد.

هدیه لطفی