روش‌های غلطی نظیر پیش فروش خودرو آن‌چنان که طی ماه‌های گذشته خبرساز شد، به‌عنوان روشی از تامین سرمایه به شدت مورد علاقه مدیران شرکت‌های خودروسازی بوده است، در حالی که ابهاماتی جدی درخصوص حقوق مصرف‌کننده را به ذهن متبادر می‌کند. این درحالی است که تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که راهکارهای درون‌زا و برون‌زای دیگری نیز برای این مهم وجود دارد. درخصوص زیان انباشته در صنعت خودرو تخمین‌های مختلفی بین ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیان می‌شود که نشان می‌دهد این صنعت کیلومترها تا سودآوری فاصله دارد و در فضایی قرار دارد که امکانی برای تقویت توان رقابتی در ساختار آنها تعریف نشده است.

امیر جهانی