این پدیده آثار و عواقب گوناگونی بر زندگی بشر داشته است که از آب شدن یخ‌های قطبی تا خشکسالی‌های طولانی مدت، از افزایش توفان‌های سهمگین تا انقراض گونه‌های مختلف جانوری، همه و همه قربانیان رشد دمای زمین طی چند دهه گذشته هستند که تمام کشورها اعم از توسعه یافته و درحال توسعه، با وزن‌های متفاوت در قبال آن مسوولند؛ کما اینکه در کنوانسیون پاریس نیز کشورهای توسعه یافته را دارای مسوولیتی تاریخی در قبال گرمایش زمین قلمداد کرده‌اند. سازمان‌های مختلف بین‌المللی تاثیرات این پدیده در بخش‌های مختلف را مورد توجه قرار داده‌اند که شاید امنیت غذایی و تبعات اقتصادی-اجتماعی تغییر الگوی دسترسی به آب را بتوان مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آن دانست؛ موضوعاتی که مستقیما با زندگی مردم در ارتباط هستند و شاید امروز هم برای علاج آنها در برخی نقاط دیر شده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به ابعاد مختلف تغییرات اقلیمی و آثار آن در حوزه آب و امنیت غذایی پرداخته است.

امیر جهانی