واقعیت این است که رای‌دهندگان به ترامپ، با احداث دیوار در مرز مکزیک و آمریکا موافق هستند و اثرات سیاسی تعطیلی دولت پس از پایان آن، معمولا به سرعت از میان می‌رود. اینکه تعطیلی نهادهای دولتی اکنون یعنی دو سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ رخ داده از اثرات آن بر نتیجه انتخابات می‌کاهد و در واقع قماری که ترامپ آغاز کرده به سود او خواهد بود. بسیاری از مردم آمریکا خواهان کنترل مهاجران غیرقانونی هستند. در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مشخص شد موضوع سامان دادن به مهاجران غیرقانونی دومین اولویت کشور از دید رای‌دهندگان است و رای‌دهندگانی که معتقد بودند این موضوع مهم‌ترین موضوع است عمدتا به جمهوری‌خواهان رای دادند. در نظرسنجی اخیر مشخص شد ۴۳ درصد آمریکایی‌ها طرفدار ساخت دیوار هستند. در بین جمهوری‌خواهان این میزان حمایت ۸۶ درصد است.

با آنکه تعطیل شدن نهادهای دولتی سبب افزایش محبوبیت ترامپ یا حزب جمهوری‌خواه نمی‌شود اما این پیام به رای‌دهندگان ارسال می‌شود که رئیس‌جمهوری و حزب جمهوری‌خواه به وعده خود پایبند هستند. این اقدام مفید برای ترامپ در زمانی رخ داده است که دو سال تا انتخابات ریاست جمهوری فاصله وجود دارد. در واقع اقدام ترامپ یک سرمایه‌گذاری بلندمدت سیاسی محسوب می‌شود زیرا رای‌دهندگان را به این نتیجه می‌رساند که او فردی است که به وعده‌های خود عمل خواهد کرد و این ویژگی می‌تواند برخی نقاط ضعف او را جبران کند.

نکته دیگر این است که معمولا رای‌دهندگان حزب یا رئیس‌جمهوری را که سبب تعطیلی دولت شده در پای صندوق‌های رای مجازات نمی‌کنند. تحقیقات انجام شده درباره انگیزه‌های رای‌دهندگان این گفته را اثبات می‌کند. در این تحقیقات آمده است موارد تعطیلی دولت اگر مدت زیادی طول بکشد و پس از پایان آن، زیان‌ها به کارکنان دولت جبران نشود اثرات بد سیاسی برای دولت دارد و دیدگاه رای‌دهندگان نسبت به رئیس‌جمهوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مورد اواخر نوامبر سال ۱۹۹۵ و در تعطیلات ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ اتفاق افتاد. دو مورد مجزای تعطیلی دولت بر سر تامین مالی در مجموع ۲۷ روز طول کشید و در نهایت بیل کلینتون بار دیگر در انتخابات پیروز شد.

اما تعطیلی‌های یاد شده سبب نشد رای‌دهندگان جمهوری‌خواهان کنگره را که مسبب آن بودند مجازات کنند. در سال ۱۹۹۶ جمهوری‌خواهان بار دیگر اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا کسب کردند. این نخستین بار از دهه ۱۹۲۰ بود که جمهوری‌خواهان در دو انتخابات پی‌درپی اکثریت را در مجلس نمایندگان کسب می‌کردند. تعطیلی‌های کوتاه‌مدت در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۴ سبب نشد رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۴ به پیروزی چشمگیری نرسد. همچنین تعطیلی سال ۲۰۱۳ سبب نشد جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۴، ۹ کرسی را در مجلس سنا تصاحب نکنند و به اکثریت نرسند. جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر اکثریت را در این مجلس حفظ کردند.

در اختلاف نظر کنونی بین ترامپ و کنگره شواهد تاریخی و وضعیت سیاسی به شکلی است که به نظر می‌رسد ترامپ از تعطیلی نهادهای دولتی سود خواهد برد. او منتظر می‌ماند تا کنگره جدید تشکیل شود آنگاه به چانه‌زنی و گرفتن امتیاز از دموکرات‌ها اقدام خواهد کرد. در نهایت زیان‌های کارکنان دولت جبران خواهد شد و دستاورد ترامپ و جمهوری‌خواهان از این رویداد جلب نظر مساعد رای‌دهندگان است. برخی کارشناسان سیاسی معتقدند دموکرات‌ها باید در ازای گرفتن چند امتیاز، با بودجه درخواست شده از سوی ترامپ برای احداث دیوار در مرز مکزیک موافقت کنند. در آینده مشخص خواهد شد چه مذاکراتی بین دو طرف انجام شده و چه امتیازهایی ردوبدل می‌شود. البته برخی نیز معتقدند لزومی نداشت رویارویی کنونی رخ دهد. دموکرات‌ها از ابتدای سال جدید در مجلس نمایندگان اکثریت را در اختیار دارند و به احتمال زیاد اقدامات متعددی علیه ترامپ انجام خواهند داد. همچنین تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یعنی دو سال آینده ممکن است آنچه رخ می‌دهد سبب شود پافشاری ترامپ بر ساخت دیوار در مرز مکزیک از یاد رای‌دهندگان برود. واقعیت این است که مهم‌ترین عامل جلب رای‌دهندگان، شرایط اقتصادی است و باید به این نکته توجه کرد که نرخ رشد اقتصاد آمریکا به تدریج در حال کاهش است. وضعیت اقتصاد آمریکا و جهان سال آینده و سال ۲۰۲۰ مطلوب نخواهد بود.