در حال حاضر تحریم‌های بانکی و عدم توانایی سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌مندی از خدمات بانکی یکی از مهم‌ترین موانع ورود سرمایه خارجی در بازار سرمایه است. از سوی دیگر بسیاری از موانع داخلی در بخش‌های مختلف از جمله بوروکراسی سختگیرانه و پیچیده، نبود نهادهای واسطه‌گر همچون نهاد‌های امانت دار که از آنها با نام «کاستودین» یاد می‌شود و عقب‌ماندگی نظام بانکی از استانداردهای روز دنیا مهم‌ترین موانع جذب سرمایه خارجی در بازار سرمایه است. خبر مهمی که در روز‌های ابتدایی آذر ماه منتشر شد، حاکی از آن است که پس از ۱۳ سال ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار دست پیدا کند. این سازمان بین‌المللی یک انجمن نظارتی است و عضویت در آن موفقیت چشمگیری برای بازار سرمایه در جهت مراودات بیشتر با خارجی‌ها خواهد بود. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی موانع ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه پرداخته‌اند.

شهاب الدین رحیمی