واکنش‌ها به این توافق مثبت بوده اما ابهام‌های عمیقی درباره افق مذاکرات و روابط تجاری آمریکا و چین وجود دارد. برای مثال درباره اینکه مذاکرات به سرعت به نتیجه برسد و نیز آمریکا به نتایج مذاکرات پایبند باقی بماند هیچ قطعیتی وجود ندارد. همچنین واقعیت این است که تنش‌های تجاری تنها یکی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان است.

نشست امسال گروه ۲۰ با انتشار یک بیانیه به کار خود پایان داد. در این بیانیه سعی شد بر موارد اختلاف برانگیز از جمله حمایت‌گرایی، مهاجرت و تغییرات آب و هوایی تاکید نشود، زیرا بیانیه پایانی باید به امضای تمامی اعضا برسد و این ریسک وجود داشت که ترامپ در لحظه آخر از امضای بیانیه یاد شده اجتناب کند. همچنین در بیانیه پایانی بر لزوم اصلاح سازمان تجارت جهانی تاکید شده است. اعضای گروه 20 معتقدند سازوکارهای کنونی این سازمان برای رفع اختلافات تجاری جهانی کافی و مناسب نیست.عملکرد 10 ساله نشست‌های گروه 20 نشان می‌دهد این نشست‌ها از جنبه‌های مختلفی تاثیرات مثبت دارند و اعضا به وعده‌هایی که می‌دهند پایبند هستند البته دولت آمریکا با هرگونه چندجانبه‌گرایی مخالف است و ترامپ نیز در دو سال اخیر موضع‌گیری‌های متناقض متعددی داشته است. در نتیجه نمی‌توان مطمئن بود، نشست امسال به نتایج مثبت منجر خواهد شد.در مطالب حاضر به میزان تاثیرگذاری گروه ۲۰، محتوای بیانیه پایانی نشست امسال، مواضع دولت آمریکا، توافق تجاری چین و آمریکا و برخی ریسک‌هایی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند اشاره شده است.

احسان آذری نیا