موضوعی که در همان مقطع با واکنش وزیر امور خارجه کشورمان مواجه شد و دکتر ظریف این اقدام طرف آمریکایی را فریبکارانه تعبیر کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این اقدام را دارای مقاصد سیاسی می‌دانند که به دلیل ابهامات بسیار موجود در آن، نمی‌تواند کانال اقتصادی قابل اعتنایی قلمداد شود.عدم شفافیت درخصوص بانک عامل خارجی، فروشندگان، سقف تراکنش‌ها، نوع دقیق اقلام مورد نظر و بسیاری موارد دیگر از جمله ابهامات اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی این موضوع پرداخته است.

امیر جهانی