ساز و کار تحریم‌های نفتی جدید تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا صادرات ایران را به حداقل برساند. از سوی دیگر دولت ترامپ ۸ کشور را از تحریم‌های نفتی ایران برای مدت ۶ ماه معاف کرد. از این رو به‌نظر می‌رسد فرصت ۶ ماهه پیش‌رو، هر چند اندک، اما برای ایران حیاتی است تا ساز‌و‌کارهای جدید و حتی غیرمتعارفی را برای خنثی کردن اثر تحریم‌های نفتی ایجاد کند. به گونه‌ای که پس از پایان معافیت‌های ۶ ماهه، دولت ایران توانایی صادرات نفت به هر شکل ممکن را داشته باشد تا کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تهدید نکند. از جمله اقدامات شاخص و جالب توجه دولت طی یک ماه گذشته عرضه نفت در بورس انرژی بود. دولت از ۶ آبان ماه یک میلیون بشکه نفت را در قالب محموله‌های ۳۵ هزار بشکه‌ای در بورس انرژی عرضه کرده است تا بخش خصوصی نیز با شریک شدن در صادرات نفت خام کشورمان، از ورود آسیب‌های بیشتر به صادرات نفتی جلوگیری کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی عملکرد بورس انرژی در حوزه نفت پرداخته و موانع آن را بیان کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی