عده دیگری معتقدند دموکرات‌ها از فرصت پدید آمده برای آماده کردن خود و افزایش شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ استفاده می‌کنند، البته همچنین موانعی در برابر ترامپ به‌وجود خواهند آورد. به احتمال زیاد دموکرات‌ها مدتی منتظر خواهند بود تا تاثیرات منفی سیاست‌های ترامپ نمایان‌تر شود، آنگاه حمله به او را آغاز می‌کنند. البته اولویت آنها پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است. البته واقعیت این است که فعلا ابهام‌های زیادی درباره آینده وجود دارد. کنگره جدید کار خود را از ابتدای ژانویه یعنی حدود یک ماه و نیم دیگر آغاز می‌کند و باید منتظر ماند و دید چه اقداماتی از سوی دموکرات‌ها انجام خواهد شد. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند تغییر بزرگی در سیاست خارجی ترامپ به‌وجود نخواهد آمد. البته برخی می‌گویند در دو سال آینده ترامپ بر سیاست خارجی تمرکز بیشتری خواهد داشت و سختگیری‌ها در قبال چین ادامه می‌یابد. در مطالب حاضر به سناریو‌های موجود درباره رفتار دموکرات ها، برنامه‌های دولت آمریکا در دو سال آینده، سیاست خارجی ترامپ، افزایش ابهام‌ها و دیدگاه‌ها درباره عدم شایستگی ترامپ اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا