در این میان درآمد‌های دولتی که مهم‌ترین منبع آن در عموم کشورهای دنیا مالیات است، نقش مهمی را ایفا می‌کند. طی سال‌های گذشته و از نیمه دهه ۸۰ تاکنون سیستم جامع مالیاتی با مشارکت شرکت‌های بزرگ دنیا طراحی شده است و طبق گفته‌های دولتمردان در حال حاضر بیش از آنکه موانع فنی و عملیاتی داشته باشد، با موانع برخی گروه‌ها و افراد مواجه شده است. نظام جامع مالیاتی بر مبنای شعار دولت الکترونیک مطرح شد و پیش رفت. سیستمی که بدون دخالت فرد یا افرادی مانع فساد فردی و سیستماتیک شده و از سوی دیگر با گسترش چترمالیاتی، مانع فرار مالیاتی افراد بانفوذ و دانه درشت شود. حال سوال اینجاست که چرا سیستمی که تا پایان بهمن ماه سال ۹۵ باید اجرایی می‌شد، تاکنون عملیاتی نشده است؟ موانع اجرایی شدن نظام جامع مالیاتی کشور کدامند. در شرایطی که درآمدهای دولت شدیدا با تحریم‌های آمریکا تهدید می‌شود، چرا اقدام عاجلی در این زمینه انجام نمی‌گیرد؟ کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ابعاد نظام جامع مالیاتی و سیستمی کردن آن پرداخته‌اند و از شرایط حال حاضر آن می‌گویند.

 

شهاب‌الدین رحیمی