رشد تکنولوژی خواهان انعطاف‌پذیری بیشتر نیروی کار بوده است و نیروی کار نیز به راحتی خود را مقید به روابط پیشین خود و کارفرما نمی‌کند. به‌علاوه نسل جدید بشری استقلال بیشتری در روابط کاری خود طلب می‌کند و میل به تکامل و آرمانخواهی موجب شده است که کمتر از گذشته نیروی ماهر حاضر به تفاهم بلندمدت با کارفرما برای در اختیار قراردادن زمان و توان خود در قبال دریافت مبلغ مشخصی دستمزد باشد. بر همین اساس کسب و کارها شکل جدیدی پیدا می‌کنند تا با گردش اطلاعات افراد بتوانند آزادانه و به قصد رسیدن به بیشترین بهره وری خدمت ارائه دهند. این مساله نقطه عطفی در پیدایش کسب و کارهای نوپا بوده است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که تغییر ذکر شده با سرعت بیشتری به وقوع بپیوندد و در آینده نه چندان دور شغل مفهوم متفاوتی پیدا خواهد کرد.

امیر جهانی