ترامپیسم مجموعه این دیدگاه‌ها و عملکردهای رئیس‌جمهوری آمریکاست و کارشناسان معتقدند این رویه‌ها و دیدگاه‌ها پس از او ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا احزاب سنتی نتوانسته‌اند به نیازهای بخش‌های بزرگی از مردم پاسخ مناسب دهند. البته تردیدی وجود ندارد که سیاست‌های ترامپ تبعات بسیار منفی برای اقتصاد آمریکا و جهان خواهد داشت، اما فعلا هیجان‌هایی در بین مردم و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است. برای مثال سیاست ترامپ در حوزه مهاجرت سبب می‌شود نیروی کار لازم برای جبران پیر شدن جمعیت آمریکا به این کشور وارد نشود و سیاست‌های زیست‌محیطی سبب خواهد شد آمریکا در رقابت اقتصاد سبز در آینده توان کمتری داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود اثرات سیاست‌های ترامپ از نیمه دوم سال آینده با وضوح بیشتری نمایان شود و در سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش قابل‌ملاحظه نرخ رشد اقتصاد آمریکا و جهان باشیم.

در مطالب حاضر به بنیان‌های تفکر ترامپ، مشخصه‌های ترامپیسم، تبعات این سیاست‌ها برای اقتصاد آمریکا و جهان، علل افزایش محبوبیت دیدگاه‌های پوپولیستی در آمریکا و اروپا و اثرات ترامپیسم بر آینده لیبرال دموکراسی اشاره شده است.

احسان آذری نیا