دولت روزانه حدود ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان صرفا برای بنزین یارانه پرداخت می‌کند که با یک جمع و ضرب ساده می‌توان دریافت که با ادامه این شرایط دولت سالانه حدود ۱۰۰ تا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا به بنزین یارانه می‌دهد. در کنار بنزین، گازوئیل نیز از شرایط مشابهی برخوردار است. اگر بخواهیم یارانه به بخش‌های دیگری همچون برق، گاز و نفت سفید را نیز در محاسباتمان لحاظ کنیم، جمع آنها سر به فلک می‌کشد. سیاست حاضر عمدتا هدیه‌ای است برای اقشار پردرآمد و در مقابل ضربه‌ای به خانوارهای کم درآمد. اگرچه دولت و عموم مردم از پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی متضرر می‌شوند، اما در مقابل عده‌ای با قاچاق میلیون‌ها لیتر گازوئیل و بنزین به کشور‌های همسایه یک شبه ره صد ساله رفتند. در حال حاضر تصمیم دولت برای اصلاح این رویه در ابهام به‌سر می‌برد. از یکسو وزیر نفت سهمیه‌بندی بنزین را وعده می‌دهد و از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین توسط معاون اول رئیس‌جمهور تکذیب می‌شود. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ابعاد یارانه پرداختی به بنزین پرداخته و سناریو‌ها و راه حل‌های احتمالی را بررسی کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی