همچنین برای شناسایی دقیق‌تر مصرف‌کننده واقعی، شروطی در رابطه با تعداد خرید، کدملی، آخرین زمان ثبت‌نام و ... لحاظ شد که به‌رغم تمام این موارد، موج عظیمی از ثبت‌نام‌کنندگان را جذب درگاه‌های سایت سایپا و ایران خودرو کرد و این سوال را ایجاد کرد که آیا انگیزه مصرفی علت این اشتیاق بوده است یا انگیزه سفته‌بازانه و تبدیل دارایی برای حفظ ارزش؟

با این حال این نگرانی وجود دارد که به دلیل حجم بالای ثبت نام، تحویل خودروها در موعد مقرر صورت نگیرد یا کیفیت محصولات با افت مواجه شود، اینها در شرایطی است که تحریم‌های جدید نیز مشکلات خاص خود را بر زنجیره تامین قطعات خواهد داشت و ممکن است طرح پیش‌فروش خودروسازان را با مشکلات دیگری مواجه کند. اینکه طرح جاری تا چه میزان کارشناسی شده و چه حد اهداف مد نظر سیاست‌گذار را تامین می‌کند، تنها بخشی از ابهامات این طرح  است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی طرح پیش‌فروش خودرو و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است.

امیر جهانی