ترامپ در حدود دو سالی که در کاخ سفید مستقر بوده اقداماتی انجام داده که سبب نارضایتی مردم شده و دموکرات‌ها امیدوارند این نارضایتی به کاهش کرسی‌های جمهوری‌خواهان در دو مجلس کنگره منجر شود. انتخابات ششم نوامبر، آزمونی برای مشخص شدن دیدگاه مردم آمریکا درباره عملکرد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه است و در صورتی که وضعیت کنونی کنگره حفظ شود یعنی جمهوری‌خواهان همچنان کنترل دو مجلس سنا و نمایندگان را در اختیار داشته باشند برنامه‌های ترامپ ادامه پیدا خواهد کرد. این درحالی است که اقتصاددان‌ها معتقدند این برنامه‌ها به ضعف اقتصاد آمریکا و جهان منجر خواهد شد. البته ترامپ در جلب نظر ساکنان شهرهای کوچک مهارت دارد و نیز وضعیت اقتصادی آمریکا اخیرا خوب بوده است. اگر رای دهندگان آمریکایی به تبعات بلندمدت سیاست‌های ترامپ توجه نکنند و به نامزدهای جمهوری‌خواه رای دهند شرایط برای اقتصاد آمریکا و جهان نگران‌کننده خواهد شد.

ایده «اول آمریکا» در حوزه‌های گوناگون تحولات بزرگ در سیاست‌های آمریکا ایجاد کرده است. خروج از پیمان‌های بین‌المللی، اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین، افزایش کسری بودجه دولت آمریکا و ضعف برخی شاخص‌های اقتصادی که در آینده شدت پیدا خواهد کرد، برخی از این تبعات هستند. در مطالب حاضر به سناریوهای مطرح درباره نتیجه انتخابات میاندوره‌ای، اثرات تحقق هر یک از این سناریوها، برنامه‌های ترامپ در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در آینده و احتمالات مربوط به اقدامات دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت در مجلس نمایندگان اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا