همچنین برنامه‌های حمایتی مالی دولت او از جمله کاستن از مالیات‌ها که به رشد شدید کسری بودجه منجر خواهد شد، زمینه افول قدرت اقتصادی آمریکا را در آینده نزدیک فراهم کرده است. سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی از مردم خواسته‌اند بیش از هر دوره قبلی در انتخابات شرکت کنند زیرا آینده آمریکا برای مدتی طولانی به نتیجه این انتخابات بستگی دارد. واقعیت این است که جمهوری‌خواهان در سطح ملی و بین‌المللی سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که زمینه‌ساز تبعیض علیه اقلیت‌های نژادی، افزایش اختلافات طبقاتی و تفرقه اجتماعی است و ترامپ در صورتی که در دو سال آینده یعنی مدت باقیمانده از دوره نخست ریاست جمهوری‌اش مانعی در برابر خود نبیند با سرعت بیشتر در مسیری که تاکنون طی کرده حرکت خواهد کرد. همچنین اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت را در دو مجلس سنا و نمایندگان حفظ کنند ترامپ این پیروزی را نشانه حمایت مردم از سیاست‌های خود اعلام خواهد کرد و با قدرت بیشتری سیاست‌هایش را در حوزه‌های ملی و بین‌المللی دنبال می‌کند.

نکته بسیار مهم این است که چشم‌انداز سیاسی آمریکا و جایگاه این کشور در جهان در سال‌های آینده به نتیجه انتخابات ششم نوامبر بستگی دارد. ترامپ حتی قبل از استقرار در کاخ سفید از سیاست‌های حزب دموکرات به شدت انتقاد می‌کرد و در دو سال اخیر تغییرات بزرگی در برنامه‌هایی که دولت قبلی اجرا کرده به وجود آورده است. در حقیقت علت اهمیت نتیجه انتخابات ماه آینده در این است که در آن مشخص خواهد شد آیا ترامپ می‌تواند سیاست‌های خود را بدون مانع دنبال کند یا نه؟

یکجانبه‌گرایی در حوزه‌های مختلف مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین سیاست ترامپ در دو سال اخیر بوده و اگر دموکرات‌ها در انتخابات آتی عملکرد ضعیف داشته باشند بر عمق و گستردگی یکجانبه‌گرایی آمریکا افزوده خواهد شد و این امر به ثبات اقتصادی و سیاسی جهان لطمه وارد می‌کند. برای مثال تنش‌های تجاری را در نظر بگیرید. ترامپ با متهم کردن شرکای تجاری آمریکا با دنبال کردن رویه‌های غیر عادلانه تجاری، از چند ماه پیش اعمال فشار بر آنها از طریق تعیین تعرفه بر کالاهای صادراتی این کشورها را آغاز کرده است. این سیاست که ترامپ قصد دارد بر گستردگی آن بیفزاید از پیش لطماتی به اقتصاد جهان وارد کرده و سبب تغییراتی در الگوهای تجاری شده است.

دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان می‌توانند به بی‌نظمی‌های ایجاد شده از سوی ترامپ در حوزه‌های مالی و پولی سامان دهند و از تداوم برنامه‌های خطرناک او برای اقتصاد آمریکا جلوگیری کنند. در واقع آنها قادر خواهند بود زمینه بازگشت آمریکا به پیمان‌های بین‌المللی را که ترامپ از آنها خارج شده فراهم کنند و از نگرانی‌های جامعه جهانی بکاهند. نهادهای بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول همواره بر روش مذاکره در حل موضوعات مورد مناقشه تاکید کرده و سیاست‌های دولت آمریکا را که بر ایجاد تنش مبتنی است سبب ضعف در اقتصاد جهان دانسته است. نتیجه انتخابات ماه آینده آمریکا از این جهت نیز مهم است که اگر دموکرات‌ها در آن پیروز شوند امکان عمل به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول فراهم خواهد شد.