منتقدان البته علاوه بر آنکه از منظر وظایف قانون‌گذاری و نظارت، نقدهای خود را به مجلس وارد می‌دانند، بر این باورند که عملکرد اقتصادی مجلس دهم از نبود برنامه مشخص در مواجهه با مسائل اقتصادی روز و نیز مشکلات ساختاری که نیازمند اصلاح است، حکایت دارد. در پرونده حاضر این موضوع را از سه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جویا شده‌ایم.این نمایندگان بر این باورند که نمی‌توان عملکرد مجلس در حوزه اقتصادی را بدون در نظر گرفتن عملکرد اجرایی دولت نقد کرد؛ زیرا تلاش‌های نمایندگان در مجلس در بعد قانون‌گذاری، آن زمان به ثمر می‌نشیند که قوه مجریه به‌درستی آن را به اجرا درآورد. ازسوی دیگر شاید بتوان به نظارت ناکارآمد مجلس که در نهایت به شکلی مطلوب به اصلاح سیاست‌ها منجر نمی‌شود، انتقاد کرد؛ اما مجلس دهم در بعد قانون‌گذاری در حوزه اقتصادی بسیار فعال بوده است. اعضای کمیسیون اقتصادی در یادداشت‌های خود به مواردی از این فعالیت‌ها اشاره کرده‌اند.