روندی که حتی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم متوقف نشد و در روزهایی که حسن روحانی در نیویورک به سر می‌برد، سقف جدید تاریخی آن، همگان را مبهوت کرد. هرچند که آغاز این افزایش‌ها در زمستان سال گذشته برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی قابل پیش بینی بود و به کرات هشدارهای خود را به دولتمردان منتقل کرده بودند، اما سرعت تحولات بعدی بیش از انتظار صاحب نظران شدت گرفت و به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، قیمت‌گذاری‌های بازار عملا از پیش‌بینی صاحب‌نظران اقتصادی فاصله گرفت. امروز دیگر نمی‌توان برای تحلیل فضای اقتصادی آینده صرفا بر متغیر‌های اقتصادی تمرکز کرد و آینده بسیاری از این شاخص‌ها نظیر قیمت ارز را باید با دوربین سیاست دید.باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی روند قیمتی ارز در نیمه دوم سال و پارامترهای اثرگذار بر آن پرداخته است.

امیر جهانی