عمده اطلاعات آماری در کشورمان توسط دونهاد «مرکز آمار» و «بانک مرکزی» تولید می‌شود. در بسیاری موارد هر دو نهاد، اطلاعاتی چون رشد‌اقتصادی و تورم را به‌صورت جداگانه منتشر می‌کنند و عمدتا دارای اختلافات محسوسی هستند. در حال حاضر اطلاعات آماری تولید شده در کشور نتوانسته به نیازهای متقاضیان این اطلاعات که شامل پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و محققان است، پاسخ درخوری بدهد. بسیاری از اطلاعات آماری در کشورمان از دقت کافی برخوردار نبوده و بسیاری از اطلاعات نیز تولید نمی‌شود. برای مثال ریشه مشکلاتی که دولت در اخذ مالیات دارد را می‌توان در نبود اطلاعات آماری دقیق دانست. همچنین کندی نظام آماری در انتشار اطلاعات از مهم‌ترین نقدهایی است که متوجه نهادهای تولید‌کننده آمار است. اطلاعات فصلی و سالانه که دیرتر از موعد منتشر شده و عملا سیاست‌گذاران و کارشناسان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی شرایط فعلی نظام آماری کشور پرداخته و نقد‌ها و راه‌حل‌های خود را ارائه کرده‌اند.

 شهاب‌الدین رحیمی