این درحالی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها، بازنگری در الگوهای کشت به امری بسیار پراهمیت و ضروری‌تر بدل شده است تا بتوان از هدررفت منابع اصلی از جمله منابع آبی جلوگیری کرد. ضمن اینکه نوسانات پدید آمده در تولید برخی محصولات کشاورزی نیز از جمله مسائلی است که در سایه اجرای این طرح می‌تواند مدیریت شود. باید از مسوولان سوال شود که در شرایطی که روزبه‌روز درگیر بحران‌های زیست‌محیطی می‌شویم، چه زمان تصمیم به تصویب و ابلاغ آن خواهند گرفت. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به جوانب مختلف موضوع پرداخته است.

امیر جهانی