حمل و نقل جاده‌ای کشور به دلیل سهم بالایی که در صنعت لجستیک کشور دارد توجه زیادی به خود جلب کرده است. نارضایتی‌های رانندگان به‌عنوان بازیگران اصلی، دلیلی بر وجود مشکلات است و همواره این سوال که ریشه مشکلات فعلی چیست، مطرح است. بررسی ساختار مدیریتی و قانونی حاکم بر این بخش، فرآیند انجام حمل و نقل کالا و چالش‌ها و دغدغه‌های هر کدام از اجزای این صنعت می‌تواند ریشه مشکلات فعلی را آشکار سازد. باید با نگاه سیستمی به این مساله، بررسی ساختارهای مدیریتی مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت کسب و کارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به دنبال حل عاجل مشکلات فعلی بود.

امیر جهانی