اعلام اسامی متخلفان و انتشار لیست افراد و شرکت‌های مختلف که ارز برای واردات کالا دریافت کرده‌اند به اشکال گوناگون رسانه‌های دیجیتالی و غیر دیجیتالی بخشی از همین اخبار روزانه شده و افکار عمومی نیز تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر این جماعت خراب می‌کند. گویی دلالان فردوسی به تنهایی قیمت ارز را در کمتر از ۹ ماه سه برابر کرده‌اند وافراد خاصی هستند که نرخ سکه را به بیش از ۴ میلیون افزایش داده‌اند. یا اینکه همچون موارد فوق، اخبار مختلفی از گوشه و کنار شنیده می‌شود که در فلان جا، انباری از فلان کالا کشف شده است و احتکارگران را عامل اصلی نابسامانی در نظام عرضه و تقاضای کالای مربوطه معرفی می‌کنند.

متاسفانه نبود آموزش‌های صحیح برای تحلیل و فهم فضای واقعی اقتصاد در نظام آموزشی کشور به شدت احساس می‌شود و هنوز بخش بزرگی از جامعه نتوانسته است مرز مشخصی بین تخلفات بازیگران با اشتباهات بازی‌ساز ترسیم کند. عدم شناخت نسبت به مواردی نظیر حقوق مالکیت در بسیاری از افراد به نواری خاکستری رنگ شباهت دارد که نمی‌توانند دو سوی اصلی را از هم تمییز دهند و سیاست‌پیشگی مسوولان در دوره‌های مختلف نیز کمکی به فهم اصول بدیهی اقتصادی نکرده است. به‌عنوان مثال هنوز تعاریفی نظیر انحصار و رقابت برای بسیاری از مردم مبهم بوده و از چند و چون اثرگذاری بازیگران در این‌گونه بازارها اطلاعی ندارند.

کمبود بسیاری از کالاهای مورد بحث در رسانه‌ها را نمی‌توان مستقل از قوانین و دستورات دولت دانست و سیاست‌های بعضا نادرست چند ماه گذشته تصمیم‌گیران، در ایجاد شرایط فعلی نقش بسیار حائز اهمیتی داشته است. در ایام اخیر در حالی گمرکات مختلف کشور به‌دلیل مشکلات واردکنندگان به انباری بزرگ از اجناس وارد شده تبدیل شده‌اند که بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز کارخانه‌ها در صف ترخیص قرار دارند. حال باید از تصمیم‌گیران سوال کرد که در این شرایط خودساخته تا چه زمان قصد دارند بادکنکِ احتکار را باد کنند؟ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به موضوع احتکار در اقتصاد پرداخته است.

امیر جهانی