این هفته رهبر حزب راست‌گرای افراطی اتریش از نخست‌وزیر مجارستان دعوت کرد در پارلمان اروپا بلوک مشترکی ایجاد کنند تا با قدرت بیشتر علیه سیاست‌های این پارلمان اقدام شود. البته مقامات اتحادیه اروپا با تمام توان به دنبال کاهش اثرگذاری سیاستمداران افراطی در پارلمان اروپا هستند. رویه‌هایی که نخست‌وزیر مجارستان در سال‌های اخیر داشته از آزادی‌های دموکراتیک رسانه‌ها و شهروندان کاسته و از دید مقامات اروپا این وضعیت قابل تحمل نیست. احزاب راست‌گرا به هویت ملی و فرهنگی توجه خاص دارند؛ اما راست‌گرایان افراطی موضع‌گیری‌های تند در قبال هر گونه اثرپذیری فرهنگی دارند. آنها در حوزه‌های اقتصادی سیاست‌های حمایت گرایانه را دنبال می‌کنند و گاه نوعی نژادپرستی در موضع‌گیری‌هایشان مشاهده می‌شود.

در آمریکا پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ بسیاری از راست‌گرایان افراطی احساس کردند در آینده سیاست‌های دولت آمریکا در مسیر تحقق پیدا کردن اهداف ایشان خواهد بود؛ اما شخص ترامپ با آنکه دارای گرایش‌های راست‌گرایی افراطی است، نه ایدئولوگ است و نه سیاستمدار. به همین دلیل ترکیبی از سیاست‌های راست‌گرایانه و... در رفتار او دیده می‌شود. البته مخالفت با حضور آمریکا در نهادهای بین‌المللی یا اتخاذ سیاست‌های حمایت گرایانه تجاری از سوی ترامپ عمدتا با اهداف اقتصادی و تجاری انجام شده است. راست‌گرایی افراطی در آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ نه تنها قدرتمندتر و اثرگذارتر نشده، بلکه رهبران این جریان فکری عمدتا تلاش کرده‌اند به هر بهایی مورد تایید کاخ سفید و شخص ترامپ قرار بگیرند و نیز سیاست‌های ترامپ که با مخالفت کشورها و نهادهای بین‌المللی مواجه شده عملا از وجهه راست‌گرایان افراطی در آمریکا کاسته است. در واقع راست‌گرایی افراطی آمریکا، از یک نظام فکری و عملی مستقل و صاحب نظر و اثر، به وضعیتی نامطلوب رسیده است و از بسیاری از اهداف ایدئولوژیک خود کوتاه آمده است.

یک نکته مثبت این است که حضور ترامپ در قدرت به‌عنوان فردی که گرایش‌های راست‌گرای افراطی دارد نشان داده سیاست‌های مبتنی بر این نوع تفکر چه زیان‌هایی می‌تواند به یک کشور و جهان وارد کند. برای مثال فرمان ترامپ به جداسازی کودکان مهاجران از والدین شان با واکنش جهان مواجه شد، البته راست‌گرایان افراطی در اروپا را خوشحال کرده است. در واقع ترامپ در موضوع مهاجرت کاملا شبیه راست‌گرایان افراطی در اروپا فکر می‌کند. رئیس‌جمهوری آمریکا با تعداد زیادی از راست‌گرایان افراطی در اروپا احساس همراهی می‌کند. همه آنها با نظم جهانی لیبرال که شامل اقدام جمعی، احترام به نهادهای بین‌المللی و تجارت آزاد است، مخالف هستند. زیان‌های راست‌گرایی افراطی برای اقتصاد جهان به‌خوبی در سیاست‌های تجاری ترامپ قابل مشاهده است. تمامی کارشناسان معتقدند حمایت‌گرایی تجاری به زیان اقتصاد آمریکا و جهان است؛ اما ترامپ توجهی به این هشدارها ندارد.

اما روند افزایش محبوبیت راست‌گرایان افراطی در اروپا در مراحل اولیه خود قرار دارد و رهبران اروپا می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های صحیح این روند خطرناک را متوقف کنند. ضروری است مقامات اتحادیه اروپا به نشانه‌های خطر توجه کرده و تلاش کنند از طریق تدوین مقررات جدید و اصلاح رویه‌های غلط، زمینه تامین خواست مردم اروپا را در حوزه‌های گوناگون از جمله مهاجرت فراهم کنند. در سوئد، افزایش تعداد پناهندگان سبب نگرانی مردم درباره کاهش سطح رفاه عمومی شده است. از دید سوئدی‌ها وضعیت رفاهی از پیش در وضعیت بحرانی قرار دارد و اگر هزینه‌های حاصل از پناهندگان به هزینه‌های دولت اضافه شود شرایط بدتر خواهد شد. صف‌های طولانی بیماران در انتظار اعمال جراحی فوری، کمبود پزشک و معلم و ناتوانی نیروی پلیس در مقابله با خشونت‌های شهری، اعتماد به مدل سوئدی رفاه را از بین برده است و مردم خواستار تغییر هستند. در سال‌های اخیر مقامات اتحادیه اروپا بیش از حد سرگرم مسائل این اتحادیه بوده‌اند و طی این مدت تحولاتی رخ داده که سبب خشم مردم شده است.