حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است و براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، حجم آن در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ رقم سرسام‌آوری که اهمیت مدیریت آن را چند برابر کرده است. این درحالی است که در کنار این معضل خودساخته، سرعت گردش پول نیز افزایش یافته و اقدامات دولت تاکنون نتوانسته تاثیری بر کند شدن آن داشته باشد. در این بین اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح می‌شود که به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی بسیار دشوار است چرا که اساسا نقدینگی به سمتی حرکت خواهد کرد که جذاب‌تر باشد. باید دید در شرایطی که بازارهایی همچون ارز و سکه طی اسفند ۹۶ تا مرداد ۹۷ به ترتیب ۱۲۲ و ۱۳۸ درصد بازدهی داشته‌اند، مجموعه دولت و بانک مرکزی چگونه می‌توانند سیاست مدنظر خود را اعمال کنند. کارشناسان اقتصادی در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی سناریوهای هدایت نقدینگی پرداخته‌اند.

امیر جهانی