مشکل در ابتدای امر وجهه سیاسی پیدا کرد و با جهش قیمت ارز و خروج آمریکا از برجام به سرعت وجهه اقتصادی آن نیز نمایان شد. طی یک ماه گذشته دو وزیر اقتصادی کابینه روحانی استیضاح شده‌اند، و چند وزیر دیگر نیز در شرف استیضاح قرار دارند و نمایندگان مجلس نیز از پاسخ‌های رئیس‌جمهور درخصوص مسائل اقتصادی قانع نشدند و طبق آیین‌نامه جدید مجلس، قانع نشدن نمایندگان مجلس می‌تواند موجب تشکیل پرونده در قوه قضائیه برای رسیدگی شود.  محور تمامی سوالات نمایندگان مجلس به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی بودند. محور سوالات ۹۱ نماینده مجلس از رئیس‌جمهور شامل عدم کنترل قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم مقابله با کاهش بیکاری، علت رکود اقتصادی شدید و همچنین علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی بود که نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهور تنها درخصوص استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌ها درخصوص چهار سوال باقی‌مانده نمایندگان را قانع نکرد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی و ارزیابی جلسه سوال از رئیس‌جمهور و سوال‌های مطرح شده پرداخته‌اند.

شهاب الدین رحیمی