اما در سال‌های اخیر دولت‌ها به‌ویژه در اروپا، در مسیر مقابله با این تغییرات حرکت کرده‌اند و تدابیری برای وادار کردن دیگر کشورها به رعایت مقررات زیست محیطی اتخاذ شده است. اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، بیشترین آلودگی را در جهان به‌وجود می‌آورند و در حال حاضر از ۱۰ شهر با بیشترین آلودگی زیست محیطی، سه شهر در چین قرار دارد. موضوع نگران‌کننده این است که دولت آمریکا از زمان استقرار ترامپ در کاخ سفید توجه بسیار کمتری به مسائل زیست محیطی داشته و در برخی موارد تصمیم ترامپ به زیان محیط زیست این کشور و جهان بوده است. البته در آمریکا و اروپا نهادهای مختلف همچنان با قدرت در مسیر حفاظت از محیط زیست در حرکت هستند و این امید وجود دارد که دولت آمریکا نیز در همین مسیر قرار گیرد. هر چه زودتر تلاش‌ها برای رفع مشکلات زیست محیطی آغاز شود تاثیر آن بیشتر است.

دولت‌ها باید بدانند اگرچه رعایت قوانین زیست محیطی هزینه بالاتری دارد اما در بلندمدت سود آن بیشتر از هزینه آن خواهد بود. کاهش مصرف انرژی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، جلوگیری از آلودگی آب، شفافیت و مبارزه با فساد برخی از اقدامات موثر هستند.

در مطالب حاضر، به ابعاد اقتصادی آلودگی‌های زیست محیطی، برخی سیاست‌های در حال اجرا برای مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی، تبعات نادیده گرفتن این تغییرات و اقداماتی که کشورهای در حال توسعه باید انجام دهند اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا