تعداد بسیاری از شهروندان در سن ۱۸ تا ۳۰سالگی به تحصیل مشغول هستند و سیل ورود نیروی کار پس از فارغ التحصیلی آنان، چند سالی است که اقتصاد ایران را با بحران بیکاری مواجه کرده است. در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان بیکار هستند و به گفته کارشناسان این تعداد نزدیک به ۳۶درصد بیکاران را تشکیل می‌دهد. این شرایط موجب شده است تا تحصیلات دانشگاهی علامت‌دهی سابق را برای بازار کار نداشته و متغیرهای دیگری وارد عرصه شوند. مهارت‌های وابسته به مشاغل مختلف در اولویت قرار گرفته و افرادی با تحصیلات پایین‌تر جذب بازار کار می‌شوند یا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وارد شغل‌هایی شده‌اند که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان تحصیل‌زدگی موجود در بازار کار ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده و به ارائه راهکار‌های سیاستی پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی