ترامپ در ماه‌های اخیر بر ترکیه و دیگر شرکای تجاری آمریکا فشار وارد کرده تا از کسری تجاری آمریکا بکاهد. اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم وارداتی به آمریکا یکی از این فشارهاست که شامل حال ترکیه نیز شده است. ترکیه مانند چین و اتحادیه اروپا اقدامات تلافی‌جویانه انجام داده و این یک عامل تنش در روابط آنکارا و واشنگتن است. اما فشارهای آمریکا بر ترکیه همچنین حاصل موضوعات سیاسی و دفاعی است. آمریکا با خرید سیستم ضد هوایی روسیه از سوی ترکیه مخالف است و نیز خواستار آزادی کشیش آمریکایی شده که از سال ۲۰۱۶ در ترکیه بازداشت است.البته وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه صرفا حاصل عوامل خارجی نیست. در واقع سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت و بانک مرکزی ترکیه عامل اصلی شکنندگی اقتصاد این کشور است. آقای اردوغان که در انتخابات اخیر ترکیه اختیارات بیشتری کسب کرد دست‌های بانک مرکزی را برای انجام اقدامات ضروری از جمله بالا بردن نرخ‌های بهره بسته و سیاست «رونق به هر قیمت» را دنبال می‌کند. اما در ترکیه، رونق حاصل استقراض خارجی است و کاهش ارزش لیر عملا شرکت‌ها و اقتصاد ترکیه را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد.در مطالب حاضر به زمینه‌های بحران ارزی هفته پیش در ترکیه، عوامل داخلی و خارجی ضعف اقتصاد این کشور، اقدامات ضروری برای رفع نقاط ضعف اقتصاد و علل اشتباه بودن سیاست‌های اردوغان اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا