اما نکته اینجاست که بعضا به‌رغم وجود نمونه‌های موفق خارجی، موارد مشابه در داخل کشور پا نگرفته است. برخی کارشناسان، نظام اقتصادی استارت‌آپی شکل گرفته را مقصر می‌دانند و مشکلات تامین مالی را علت این مساله بیان می‌کنند؛ برخی نیز زیرساخت لازم را در این بازار مناسب برای ورود برخی ایده‌ها نمی‌دانند. در این بین شناخت ناکافی از طرف تقاضا و عدم نیازسنجی علمی نیز از جمله مواردی است که تاحدودی می‌تواند یک ایده موفق را به شکست بکشاند.

باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی دلایل عدم موفقیت برخی استارت‌آپ‌ها در فضای داخل کشور پرداخته است.

امیر جهانی