لیکن چند سالی است که در نتیجه بسیاری فعالیت‌های بشری، کم‌آبی تبدیل به یک بحران شده است. افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای و ظهور پدیده گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی وسیعی در سراسر دنیا پدید آورده و از طرف دیگر، مدیریت نامناسب منابع آبی در دو دهه اخیر، آب را به مرز هشدار رسانده است. بارندگی‌های کشور در یک دهه اخیر کمتر از میانگین بلند مدت آن (۷/ ۲۴۹ میلی‌متر) بوده و در نتیجه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان، بیشترین تاثیرپذیری را از این روند داشته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که در حال حاضر هیچ راه حل دیگری به جز مدیریت مصرف وجود ندارد و برنامه‌هایی نظیر اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب می‌تواند از جمله اولین گام‌های این مسیر دشوار تلقی شود. ضمن اینکه بررسی تجربیات مناطق مختلف و بهره گرفتن از برنامه‌های موفق کشورهایی با این مساله مشترک می‌تواند از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری کند. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی این موضوع پرداخته است.

امیر جهانی