عدم عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار دوم و بوروکراسی طولانی آن موجب شده که عمق بازار در حد ناچیز باقی بماند و قیمت دلار در بازار غیر رسمی به شدت افزایش یابد. اما چند روزی است که بازارهای مختلف در واکنش به خبر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار شرایط خوبی پیدا کرده‌اند و سکه و دلار نیز با افت قیمت مواجه شده‌اند. باید منتظر ماند و دید که بسته جدیدی که قرار است جهانگیری از آن پرده برداری کند به چه شکل خواهد بود و آیا سیاست‌گذار از نتایج تصمیمات قبلی خود درس گرفته است یا خیر؟ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز به بررسی ابعاد مختلف بازار ثانویه ارز و ایرادات آن پرداخته است.

 

بمانجان ندیمی