پاکستان با ۲۰۷ میلیون نفر جمعیت، در سال‌های اخیر از لحاظ امنیتی وضعیت بهتری پیدا کرده، اما مجموعه‌ای از عوامل سبب شده اقتصاد این کشور در آستانه بحران قرار گیرد. در انتخابات هفته گذشته، شعارهای انتخاباتی جذاب عمران‌خان از جمله مبارزه با فساد، سامان دادن به اوضاع اقتصادی و مبارزه با فقر و نابرابری‌ها سبب شد، رای‌دهندگان به سمت او حرکت کنند.

اما به‌زودی زمان عمل به این وعده‌ها فرا می‌رسد و این درحالی است که به باور کارشناسان، زمینه‌ها برای تحقق وعده‌های یاد شده فراهم نیست و عمران‌خان در مسیری پر مانع حرکت خواهد کرد. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوان هستند و برای رفع آنها به همراهی همه گروه‌های سیاسی نیاز است اما درباره وجود درک سیاسی بالا در احزاب رقیب تردیدهایی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستمداران شکست خورده در انتخابات، با عمران خان به مقابله خواهند پرداخت در حالی که باید بدانند اگر او موفق نشود، بحران‌های مختلف دامن‌گیر همه خواهد شد. نخستین قدم دولت جدید سامان دادن به وضعیت کسری حساب جاری و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول است. در حوزه‌های دیگر از جمله رابطه با آمریکا و کشورهای همسایه به‌ویژه هند نیز باید برنامه‌های معقولی تدوین شود.

در مطالب حاضر، به معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پاکستان، اولویت‌های دولت جدید، نقش صندوق بین‌المللی پول و چین در اقتصاد پاکستان، تاثیر منفی فساد مالی در سطوح بالای سیاسی و لزوم تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا