تاکنون اقدامات ترامپ با تدابیر تلافی جویانه محدود از سوی شرکای تجاری آمریکا مواجه شده اما مقامات مالی و اقتصادی اعضای گروه ۲۰ معتقدند تداوم وضعیت کنونی بسیار خطرناک است زیرا نه تنها از نرخ رشد اقتصاد جهان کاسته خواهد شد بلکه احتمال دارد کشورهایی که هدف تعرفه آمریکا قرار گرفته‌اند با تدابیر تلافی جویانه غیرتعرفه‌ای اقدام کنند. نهادهای بین‌المللی معتقدند وضعیت اقتصاد جهان مستحکم است اما این بدان معنا نیست که ریسکی رونق اقتصاد را تهدید نمی‌کند. از پیش از حجم سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی کاسته شده و شاخص‌های مهم در اقتصادهای بزرگ دچار ضعف شده‌اند. پیش بینی می‌شود در فصول آینده از نرخ رشد اقتصاد جهان کاسته شود زیرا موتور رشد، تجارت و سرمایه‌گذاری است و اخیرا هر دو عامل لطمه دیده‌اند. احتمال بروز جنگ ارزی و از میان رفتن استقلال بانک‌های مرکزی، کاهش اعتماد سرمایه گذاران، نوسان‌های شدید در بازارهای مالی و نرخ‌های برابری ارزهای معتبر، احتمال اتخاذ تدابیر غیرتعرفه‌ای از سوی چین و اتحادیه اروپا علیه آمریکا و موج خروج سرمایه‌ها از اقتصادهای نوظهور، برخی از عوامل نگرانی گروه ۲۰ هستند که در بیانیه پایانی نشست به آنها اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا