کارشناسانی که خواستار گسترش هوش مصنوعی هستند معتقدند اقتصاد جهان با ابزارهای کنونی به انتهای مسیر رشد خود رسیده و دیگر نمی‌تواند با ابزارهای سنتی به ایجاد ارزش افزوده اقدام کند. ضعف در شاخص‌های اقتصادی نظیر بهره‌وری و سطح دستمزدها نشانه‌هایی از این بن‌بست است. به باور آنها باید روش‌های جدیدی برای رشد و رونق و خلق ثروت ایجاد شود که ضامن برابری اقتصادی، آموزشی و... باشد.

البته هوش مصنوعی منتقدانی دارد. آنها به از میان رفتن مشاغل تحت تاثیر حاکمیت ماشین‌های هوشمند و یادگیرنده اشاره می‌کنند و نیز معتقدند اگر هوش مصنوعی در دست انسان‌های نادرست قرار گیرد، می‌تواند به فجایع بزرگ منجر شود، زیرا می‌توان از آن برای تولید سلاح‌های هوشمند که به‌طور کامل در کنترل بشر نیستند، استفاده کرد. طرفداران هوش مصنوعی وجود نقاط ضعف این فناوری را انکار نمی‌کنند اما معتقدند می‌توان با اتخاذ برخی تدابیر از این خطرات جلوگیری کرد. همچنین تاریخ نشان می‌دهد ظهور فناوری‌ها به تغییر ماهیت مشاغل منجر شده اما فرصت‌های شغلی را از میان نبرده است. نکته بسیار مهم از دید این گروه آن است که حرکت به سمت هوش مصنوعی یک ضرورت برای خروج از بن‌بست‌های اقتصاد سنتی است. در این میان دولت‌ها و سازمان‌ها باید نقاط ضعف این سیستم را کاهش دهند.در مطالب حاضر به فواید متعدد هوش مصنوعی، وظایف دولت‌ها در قبال این فناوری، خطراتی که گسترش بی‌قاعده آن در بر دارد و تاثیر آن بر رشد اقتصاد جهان اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا