یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی، طی تصویب بودجه مطرح شد، جدول ۷ قانون بودجه بود که به موسسات خاصی تعلق داشت. اما جدا از اعطای ردیف بودجه به بخش‌هایی از این قبیل که گزارش عملکردی نیز ارائه نمی‌کنند، اجرای بند‌های بودجه در بخش‌های مختلف و در هنگام اجرایی شدن آن نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست. اجرای احکام اجرایی بودجه معمولا در ابتدای سال مالی جدید، در دولت صادر و ابلاغ می‌شود. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی شفافیت در اجرای بودجه سال جاری پرداخته و ارزیابی‌های خود را از روند شفافیت و الزامات مورد نیاز برای گسترش شفافیت بیان کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی