کارشناسان معتقدند کاهش ارزش یوآن تاکنون شدید نبوده و تااندازه‌ای طبیعی است، زیرا ارزش تمامی ارزها در اقتصادهای نوظهور اخیرا در برابر دلار کاهش یافته است. همچنین تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا سبب خروج سرمایه‌ها از چین و لطمه دیدن اقتصاد این کشور شده و طبیعی است که ارزش یوآن کاهش پیدا کند. اما اگر روند کاهش ارزش یوآن ادامه یابد، احتمال آنکه دولت و بانک مرکزی چین در این کاهش نقش داشته باشند مطرح می‌شود.

جنگ تجاری و جنگ ارزی در نهایت به زیان تمامی اقتصادهاست زیرا به ضعف اقتصاد جهان منجر می‌شود. اما ترامپ و تیم اقتصادی دولت آمریکا قصد دارند در مسیر اجرای سیاست‌های حمایت گرایانه به حرکت خود ادامه دهند زیرا چاره‌ای جز آن ندارند. وضعیت بدهی عمومی و کسری تجاری آمریکا بسیار نگران‌کننده است و ترامپ باید برای سامان دادن به این وضعیت اقداماتی انجام دهد اما مسلما این اقدامات با واکنش شرکای تجاری آمریکا مواجه می‌شود.

تحلیلگران نسبت به آنچه در ماه‌های آینده در صحنه تنش‌های تجاری و ارزی جهان رخ خواهد داد، هشدار داده‌اند. در مطالب حاضر به ابعاد تنش‌های تجاری و ارزی، علل کاهش ارزش یوآن، احتمال شروع جنگ ارزی بین آمریکا و اروپا و تبعات تنش‌های کنونی برای اقتصاد جهان اشاره شده است.

احسان آذری نیا