مکزیک که یک اقتصاد بزرگ در آمریکای جنوبی است در سال‌های اخیر به‌دلیل انحصار حزب حاکم دچار مشکلات مختلف از جمله فساد مالی فراگیر، خشونت گروه‌های قاچاق کننده مواد مخدر، فقر گسترده و ده‌ها مشکل دیگر شده است و اخیرا احتمال از میان رفتن پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی، نفتا، بر فشارهای اقتصادی افزوده است.

چالش‌های مختلفی پیش روی آقای اوبرادور قرار دارد و این در حالی است که او هنوز به‌طور شفاف برنامه‌های خود را برای عمل کردن به وعده‌هایی که داده معرفی نکرده است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند مردم پای صندوق‌های رای چاره‌ای جز رای دادن به او نداشتند و در واقع بین بد و بدتر انتخاب کرده‌اند. آقای اوبرادور از جهات مختلف بسیار شبیه دونالد ترامپ است و این شباهت سبب نگرانی است. اوبرادور از رسانه‌ها انتقاد می‌کند، دائما می‌گوید به همه وعده‌هایش عمل خواهد کرد، مکرر تغییر عقیده می‌دهد و هیجانی تصمیم می‌گیرد بدون توجه به تبعاتی که این تصمیم‌ها در آینده کشور خواهد داشت. این شباهت‌ها سبب شده او را ترامپ مکزیک یا ترامپ آمریکای جنوبی بنامند. او اول دسامبر به‌عنوان ریاست‌جمهوری جدید مکزیک سوگند یاد خواهد کرد و باید تا آن زمان برنامه‌های خود را برای عمل به وعده‌هایش تدوین و معرفی کند.

 

احسان آذری‌نیا