سیاستی که قطعا با همکاری و مناسبات بیشتر با کشورهای منطقه قابل‌شکست خواهد بود. در این بین یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مقابله با تحریم‌ها، تصویب الحاق کشور به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که در راهروهای مجلس به مشکل برخورده است. واقعیت این است که عدم تصویب این قانون، بهانه‌ای است برای شرکت‌های اروپایی که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه را عامل خروج خود اعلام کنند و باید دید که آیا دولتمردان از تمدید ۴ ماهه تعلیق اقدامات متقابل چگونه استفاده خواهند کرد.اگرچه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا در قالب تحریم‌های ثانویه آغاز نشده، اما این امر تاثیر خود را در فضای سیاست، اقتصاد و جامعه ایران به‌جا گذاشته است.تجربه سال‌های قبل در زمینه تحریم نشان می‌دهد که تنها در صورتی این سیاست موفق خواهد بود که اجماعی جهانی برای تحقق آن شکل گیرد. اینکه اروپایی‌ها در دور جدید تحریم‌های آمریکا تا چه حد با رئیس‌جمهوری این کشور همراهی خواهند کرد هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی آینده برجام و تحریم‌ها پرداخته است.

امیر جهانی