اما طی روزهای اخیر آمریکا از موضع خود عقب نشینی کرده است. اقتصاد ایران همواره پس از انقلاب اسلامی وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است. این وابستگی امروز به بزرگ‌ترین نقطه ضعف کشورمان در صحنه بین‌المللی تبدیل شده است. به گونه‌ای که نه تنها با تحریم نفت، بلکه با کاهش شدید قیمت نفت نیز اقتصاد ایران دچار شوک می‌شود و دولت باید برای باقی‌مانده سال مالی خود هزینه و درآمد جدیدی تعریف کند. در این میان سخنگوی دولت خبر از تدوین بودجه سایه برای مقابله با آثار احتمالی کاهش صادرات قیمت نفت داد. بودجه سایه در واقع با تغییر مناسبات اقتصاد ایران و از دست دادن درآمدهای حاصل از فروش نفت، قرار است برای دولت درآمدهای جدیدی تعریف کند و از سوی دیگر هزینه‌های دولت را کاهش دهد. بدون شک بودجه سایه نوید‌دهنده روزهای سختی برای اقتصاد ایران است اما کنترل هزینه‌ها و شناسایی دقیق درآمدهای جایگزین تا حد زیادی کنترل امور را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا از بحران اقتصادی جدیدی جلوگیری شود.

کارشناسان اقتصادی در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی بودجه سایه احتمالی پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی