کشورهای منطقه همچون گرجستان و ترکیه توانسته‌اند با بهبود فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی و حذف بوروکراسی‌های زائد موفقیت‌های قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به‌دست آورند. سال‌هاست دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد مسوولیت مقررات‌زدایی را بر عهده دارد و این دفتر در هیاتی متشکل از مقامات بلندپایه کشور بیش از ۲۵۰۰ مجوز و قانون را باید بررسی و در صورت غیر ضرور بودن حذف کنند. روندی که خود گرفتار بوروکراسی زائدی است و نشان می‌دهد که این دفتر با مشکلاتی سخت روبه‌رو است. این در شرایطی است که سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران با شوک ارزی آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه داشته است. از سویی تحریم نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مطمئنا ضربه بزرگی را به اقتصاد ایران می‌زند اما فعالان اقتصادی انتظار دارند تا با ایجاد فضای مناسب و همراهی و پشتیبانی قدرتمند دولت از آن بتوانند بر فشار‌های اقتصادی چیره شوند. کارشناسان در این پرونده به بررسی تهدیدها و فرصت‌های موجود برای فضای کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۷ پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی