باید توجه داشت که به لحاظ قانونی هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت شرکت‌ها، اعم از انعقاد قراردادهای جدید و به‌طور کلی هر‌گونه تغییر و تحولی در وضعیت سودآوری شرکت اولین بار باید از طریق سامانه کدال اعلام شود؛ چرا که انتشار این موارد در مراجع غیر رسمی برای اولین بار،علاوه بر اینکه خلاف قانون معاملات است، درهای سوء‌استفاده در بازار سهام را نیز باز می‌کنند. این در حالی است که به رغم این الزام قانونی بازهم مدیران عامل یا مدیران مالی در مورد ارائه اطلاعات از وضعیت سودآوری از مراجعی غیر از کدال وارد می‌شوند. البته در این میان ممکن است برخی مدیران شرکت‌ها به دلیل غفلت و سهوا به افشای جزئیات عملکرد نزد مراجع غیر رسمی بپردازند. آن دسته‌ای نیز که قانون معاملات بازار سهام کشور در افشای اطلاعات را عمدا رعایت نمی‌کنند، باید به دلیل تخلف از قانون از سوی مقام ناظر مورد پیگیری‌های انضباطی قرار گیرند. در این راستا قوانین و دستورالعمل‌های انضباطی شدیدی برای مقابله با چنین نشت‌های اطلاعاتی تدوین شده که نه تنها مجازات نقدی را برای مدیر متخلف در بر دارد، بلکه منع معاملاتی نیز از عواقب این قبیل جرایم خواهد بود.اما برای دستیابی به بازاری کارآ، شفاف و قابل اعتماد باید بسترهای بیشتری برای نظارت بر بازار تهیه شود تا میزان رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه به حداقل ممکن برسد یا حتی در آینده شاهد هیچ نشت اطلاعاتی در این بازار نباشیم.

هدیه لطفی