شرکت‌های مختلف اروپایی و غیراروپایی در هفته‌های اخیر یکی پس از دیگری حرف از رفتن می‌زنند و با آنکه هنوز تصمیم اروپا و روند اجرایی تضمین‌های وعده داده‌اش مشخص نشده، این خودروسازان عطای بازار ایران را به لقای آن بخشیده‌اند و نگران از مجازات‌های آمریکا، تصمیماتی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند. ضمن اینکه علاوه بر شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان بزرگی مانند بوش و ولئو هم متاثر از فضای سیاسی موجود، ممکن است روابط جدید خود را کاهش دهند. هرچند که مدیران بخش خودروسازی از باقی ماندن سرمایه‌گذاری‌های خارجی این شرکت‌ها در کشور صحبت می‌کنند اما آیا راه توشه این مدیران برای مقاومت در برابر توفان تحریم‌های جدید کفایت خواهد کرد یا خیر.

باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی وضعیت صنعت خودرو پس از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام پرداخته است.

امیر جهانی