طی ۱۰۰ سال گذشته تمامی مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تغییرات محسوسی کرده‌اند و ظهور تکنولوژی و لزوم بهره‌گیری از آن برای بهره‌وری بالاتر در تمامی سطوح از یکسو و تغییر شرایط و مناسبات حکمرانی و لزوم توجه به سیاست‌های حوزه عمومی که در بردارنده حکمرانی خوب است از سوی دیگر، لزوم تجدید نظر در قانون خدمت نظام وظیفه را گوشزد می‌کند. در حال حاضر در اغلب کشور‌ها، دستمزد قابل قبولی برای سربازان در نظر گرفته شده و شرایط خدمت سربازی نیز عمدتا اجباری نیست که این سیاست‌ها موجب افزایش توان و بهره‌وری نیروهای مسلح در آن کشورها شده و بازارکار و تحصیل و هزینه‌های عمومی دولت را سامان داده است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی عواقب ادامه این قانون و راه حل‌های موجود پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی