اما روسیه نیز مانند هر کشور دیگر با تهدیدهایی مواجه است. تحریم‌های غرب که اخیرا بر شدت آن افزوده شده، فساد مالی و سیاسی، محدودیت فعالیت بخش خصوصی، وابستگی به درآمدهای نفتی، تمایل شدید پوتین به حفظ وضع موجود و مخالفت با تغییر، ضعف نهادهای دموکراتیک و تمایل محدود سرمایه گذاران خارجی به حضور در روسیه برخی از این تهدیدها هستند. از دید بسیاری از تحلیلگران سیاسی، شش سال آینده برای رئیس‌جمهوری روسیه بسیار مهم و متفاوت با قبل خواهد بود. وضعیت اقتصادی روسیه به دلیل رونق کلی اقتصاد جهان و نیز افزایش قیمت نفت بهتر شده و در سال‌های اخیر سطح رفاهی مردم بالا رفته است.

حال وقت آن است که پوتین به وعده‌های خود عمل کند و از این فرصت بزرگ برای غلبه بر معضلات بزرگ سیاسی و اقتصادی روسیه بهره ببرد. منتقدان او می‌گویند رشد قیمت نفت و رفاه نسبی مردم که البته فراگیر نیست سبب محبوبیت رئیس‌جمهوری شده اما این ثبات شکننده است به این معنا که کاهش قیمت نفت یا افزایش فشارهای اقتصادی غرب می‌تواند به بی ثباتی منجر شود و اکنون زمان رفع نقاط ضعف است.

البته از دید آنها بسیار بعید است ولادیمیر پوتین در سیاست‌های خود تغییرات بزرگ ایجاد کند. او و طرفدارانش و نیز عده زیادی از مردم روسیه معتقدند دولت در مسیر درست در حرکت است و باید به مقابله با غرب ادامه داد. اما در نظر گرفتن تبعات بلندمدت سیاست‌های کنونی پوتین ضروری است. در مطالب حاضر به چالش‌های بزرگ شش سال آینده روسیه و رئیس‌جمهوری این کشور، تهدیدهایی که متوجه آنها است، لزوم آغاز جدی و سریع اصلاحات در حوزه‌های مختلف و نیز آنچه پیش‌بینی می‌شود در عمل رخ خواهد داد اشاره شده است.